Budite uspešni u onome što radite.
Zаštitite svoje poslovanje.

PULSEC pruža kompanijama optimizovana rešenja i usluge iz oblasti informacione bezbednosti. Sveobuhvatni uvid i liderska rešenja koja koristimo omogućava našim klijentima strateški pristup zaštite svojih resursa.


Prijavite korupciju i prevare putem imejl-adrese [email protected]


© PULSEC. All rights reserved.
Design by Moye Design.

saznajte više o pulse360 konferenciji